Tuesday, April 3, 2012

SISTEM FAIL PEMULIHAN LINUS YANG TERKINI


¡1.FAIL JAWATANKUASA PEMULIHAN LINUS


 1. CARTA ORGANISASI PEMULIHAN
¡2. PEKELILING
¡3. SURAT-MENYURAT
¡4. MINIT CURAI
¡5. BIODATA GURU
¡6. JADUAL WAKTU GURU
¡7. PERANCANGAN STRATEGIK
¡8. PELAN TINDAKAN – 1 TAHUN

2. FAIL KONSEP¡1. MODUL GURU
¡2. MODUL MURID
¡3. MANUAL DAN INSTRUMEN LINUS
 
3.FAIL MINIT MESYUARAT

¡1. MINIT MESYUARAT PEMULIHAN
¡2. MINIT MESYUARAT LINUS
¡3. MINIT MESYUARAT KURIKULUM
¡4. MINIT MESYUARAT PANITIA BM
¡5. MINIT MESYUARAT PANITIA MT
 
 4.FAIL DATA

¡1. KEPUTUSAN SARINGAN
¡2. ANALISIS DATA SARINGAN
¡3. HEADCOUNT-  UJIAN DIAGNOSTIK 
4. TOV
 
 5.FAILMURID
 
1. SENARAI NAMA MURID LINUS
¡2. PROFIL MURID
¡3. REKOD KEHADIRAN MURID
¡4. SURAT PEMERIKSAAN DOKTOR
¡5. SURAT KEPADA PENJAGA/ IBU BAPA
 

No comments:

Post a Comment